ÖZGEÇMİŞ

www.hidayettuncay.com

Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

1. Adı Soyadı: Hidayet TUNCAY

2. Unvanı: Dr. Öğ. Üyesi

3. Öğrenim Durumu

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü

Atatürk Üniversitesi - Erzurum

1979

Y.Lisans

Uygulamalı Dilbilim/İngiliz Dili Eğitimi

Gazi Üniversitesi- Ankara

1986

Doktora

Uygulamalı Dilbilim/İngiliz Dili Eğitimi

Gazi Üniversitesi - Ankara

1993

 

 1. Akademik Unvanlar

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Yard. Doç.

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü / Ed. Fak.

İstanbul Kültür Üniversitesi

1999

Yard. Doç.

İngiliz Dili Öğretimi/Edebiyat Fakültesi

İstanbul Arel Üniversitesi

2007

Yard. Doç.

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü / Ed. Fak.

İstanbul Aydın Üniversitesi

2009

Yard. Doç.

Mütercim-Tercümanlık Bölümü / Ed. Fak.

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi   Bişkek-Kırgızistan

2012

Yard. Doç.

Mütercim-Tercümanlık  Böl/Beşeri Bil. Fak.

Girne Amerikan Üniversitesi

2016

Yard. Doç.

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü/ Fen-Ed. Fak

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi

2017

 

 1. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

5.1. Yüksek Lisans Tezleri

 1. An investigation into native and non-native EFL teachers’ effects on the Turkish learners’ learning, acquisition and performance in ELT: A learner-based study. Kemal Köksal 18 Mart Universitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yabancı Diller Eğitimi ABD. Çanakkale
 1. An investigation into how and to what extent an English coursebook can be user friendly for EFL students and teachers at the tertiary level: Gözde Demirel, İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İngiliz Dili ve Edebiyatı ABD, İstanbul

 

 1. Yayınlar

6.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler 

 1. Welcome to HELL: Humour in English Language L ERIC – Education  Resources Information Center. 06.12. 2007. (ED499225) 
 1. An Integrated Skills Approach Using Feature Movies in EFL at Tertiary Level. TOJET- Turkish Online Journal of Educational Technology. Volume 13, Issue 1, January 2014. ISSN 2146-7242. Pp. 56-63 
 1. Syllabus or Silly-Bus? A Suggested Technology, EQ and Performance-Based Non-Native ELT/EFL Teacher Training Syllabus (TTS). TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology – July 2016, Special Issue for IETC, ITEC, IDEC, ITICAM 2016. ISSN 2146-7242. Pp.514-526 
 1. Attitudes towards refugees in Russia, Kyrgyzstan, Lebanon and Saudi Arabia. With co-authors C.A. DeCoursey, Boris Naimushin, & Maria Stepanova. Asian Social Science; Vol. 13, No. 5; 2017 ISSN 1911-2017 E-ISSN 1911-2025. Published by Canadian Center of Science and Education doi:10.5539/ass.v13n5p116   URL: https://doi.org/10.5539/ass.v13n5p116

  

6.2. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler.  

 1. The Adult Learners’ Foreign Language Learning strategies and self-study: An assessment of a questionnaire on self-study, 02-06 June 1997 BILC Conference, Copenhagen, Denmark, BILC (Bureau for International Language Co-ordination), Konferans Bildiri ve Rapor Kitabı. 
 1. Foreign Language Teaching for Military Task Purposes and Adult Language Learners Task-Oriented Foreign Language Education (TOFLE), BILC Conference, 02-07 June 1996. Lackland AFB Texas, USA, BILC (Bureau for International Language Co-ordination) Konferans Bildiri ve Rapor Kitabı. 
 1. A suggested Military Task-Based Syllabus Design to Fulfill the Foreign Language Requirements in the Post-Cold War Era. BILC Conference, 15-19 May 1995, Hürth-Germany, BILC (Bureau for International Language Co-ordination) Konferans Bildiri ve Rapor Kitabı. 
 1. The Role of Evaluation on the Quality Control of Foreign Language Training. 20-24 June 1994, BILC Conference, Turin-Italy, BILC (Bureau for International Language Co-ordination) Konferans Bildiri ve Rapor Kitabı. 
 1. The Changing Perspective of Foreign Language Training in the Military with Regard to Recent Innovations, 09-14 June 1991, BILC Conference, İstanbul-Turkey, BILC (Bureau for International Language Co-ordination) Konferans Bildiri ve Rapor Kitabı.

 

6.3. Yazılan Uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler. 

6.4. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler 

 1. Emotional Intelligence (EQ) in ELT/EFL Curriculum, Journal of İstanbul Kültür University, cilt 1, sayı 2, kasım 2002, s. 21-34. 
 1. Implementation of Emotional Intelligence (EQ) Principles in ELT Teacher Training, Journal of İstanbul Kültür University, cilt 1, sayı 4, haziran 2003, s. 127-146. 
 1. Yabancı Dil Öğretiminde Rol Yaparak Öğrenme (Role Play) Çalışmasının Sözlü İletişim’e (Oral Communication) Olan Etkisinin Yetişkin ve Çocuklar Açısından İncelenmesi, Dil Dergisi/Language Journal, Sayı:39, Ocak 1995. 
 1. Yabancı Dil öğreniminde Duygusal Zekâ (EQ), Yaşadıkça Eğitim, Sayı 70, Nisan-Mayıs 2001, ISSN: 1300-1272, 

6.5. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler 

 1. Yabancı Dil Öğretiminde Rol Yaparak Öğrenme (Role Play) Çalışmasının Sözlü İletişim’e (Oral Communication) Olan Etkisinin Yetişkin ve Çocuklar Açısından İncelenmesi, IX. DİLBİLİM KURULTAYI, 25-27 Mayıs 1995, Bolu, Kurultay Bildiri Kitapçığı, ISBN: 975-321-000-0. Dil Dergisi/Language Journal, Sayı:39, Ocak 1995. 
 1. Askeri Eğitimli Yetişkinlerin Yabancı Dil Eğitiminde Etken Faktörler, 26-28 October 1994, I.Ulusal Dil Öğretim Sempozyumu 9 Eylül Üniv. Buca Eğt. Fak., Kurultay Bildiri Kitapçığı ve  Dil Dergisi/Language Journal, Sayı:47, 1996. 
 1. Uluslararası Askeri Görevlerde Yabancı Dil Gereksinimlerinin Karşılanması İçin Askeri Görev Amaçlı Yabancı Dil Eğitim Programlarının Geliştirilmesi, Ege Üniv. X. Dilbilim Kurultayı Bornova İzmir, Kurultay Bildiri Kitapçığı,1997. 
 1. The Educated Military Adult Learnes and “The ALC Method” –An Interim Study, 5-7 September 1996, Second IATEFL Balkan ELT Conference Boğaziçi Üniv. Dil Dergisi/Language Journal Sayı:54-55, 1997. 
 1. Micro Teaching for Macroteaching. A Medium for Teacher Training in FLT, 9 May 1998, The 1998 Spring ELT Conference, “Managing Change” The Marmara College- İstanbul. Dil Dergisi/Language Journal, Sayı:75, s. 64-84, 1999, Ankara 
 1. A new Syllabus Design For the Specific and General English Teaching Purposes to Military Adults. 23-24 Haziran 1999 TSK I. Yabancı Dil Sempozyumu Kara Lisan Okulu Küçükyalı-İstanbul. Sempozyum Bildiri Kitabı. 
 1. OPI Technique in the Assessment of Speaking Performance. Süleyman Demirel University 1st International ELT Symposium on Modern Approaches Methods and ELT Problems. 5-7 September 2002. Conference Proceedings. Isparta & Işık University 4th International ELT Conference 2003 Konferans Bildiri Kitabı. 
 1. Emotional Intelligence & ELT Teachers and Learners: Emotional Challenges While Learning a Foreign Language. Işık University ELT Conference 2000. Konferans Bildiri Kitabı. 
 1. Class Management in ELT: Who is the ‘Boss’? The Third International ELT Research Conference “Languages for Life” Çanakkale 18 Mart University 22-24 May 2003 Konferans Bildiri CD ISBN: 975-8100-37-8. 
 1. Yabancı Dil Öğreniminde Hangisi Daha Önemli: IQ’mu, EQ’ mu? Sorunların Tespiti ve EQ Tabanlı Çözüm Önerileri. Yabancı Dil Bölümleri Ve Yüksekokullarının Yabancı Dil Öğretiminde Sorunları Kurultay, 7-9 Mayıs 2008, Muğla Üniversitesi, Kurultay Bildiri Kitabı. 

6.6  Diğer Yayınlar

Kitaplar:

 1. Basic English Skills Training (BEST) Book for Intermediate Learners of English. A Four Language Skill-Based self-study Reference Guide, Alfa Yayınları. İstanbul. ISBN: 975-7368-74-1 
 1. English Prepositions, Phrasal Prepositions and Prepositional idioms in English, (3.Baskı). Yalın Yayıncılık, İstanbul. 2011, ISBN: 978-9944-313-96-4 
 1. A dictionary of Contemporary Military Acronyms and Abbreviations (English-Turkish) (2. Baskı), Yalın Yayıncılık, İstanbul. ISBN: 978-605-4539-36-9 
 1. Proficiency in Listening and Reading Comprehension, Hacettepe Kitapçılık Yayınları. Ankara, 2012 (5.Baskı). ISBN: 9786054460199 
 1. PREP (Promoting and Reinforcing English through Practice) Book, 2001. İKÜ Yayınları, İstanbul. ISBN: 975-6957-15-8 
 1. ESPRIE (ESP Readings for Industrial Engineering)  (2.Baskı) 2004. İKÜ Yayınları, İstanbul. ISBN: 975-6957-16-6 
 1. CEMENTA (Civil Engineering Mastery of English for Necessary Terminology Achievement) (2.Baskı) İKÜ Yayınları, İstanbul. ISBN: 975-6957-24-7 
 1. ELT Dictionary: A companion to the EFL ELL ESL ESOL FLL FLT TEFL TESOL & ELT Abbreviations, Acronyms, Terms & Expressions. 2003. Literatür Yayınları, İstanbul. ISBN: 975-04-0222-7 
 1. DREAM (Developing Real English through Actual Movies) Student Activity Book. İKU Yayınları no:52. 2005. İstanbul. ISBN: 975-6957-53-0 
 1. A Dictionary of Terms in International Relatons & Political Sciences / Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimleri Terimler Sözlüğü, (English-Turkish). 2nd ed. Yalın Yayınları. 2017. İstanbul. ISBN: 978-9944-313-88-9 
 1. New D.R.E.A.M. Developing Real English through Actual Movies. Student Activity Book (2. baskı). Tuncay Yayıncılık. 2018. İstanbul. ISBN: 978-605-68604-2-3 
 1. SPEED UP (Structure Practice in Essential English Development for Usage & Performance) Structure Practice Book. (2. Baskı) Hacettepe Kitapçılık Yayınları, 2012. Ankara. ISBN:978-605-4460-03-8 
 1. Konuşmak Yürek İster – Dil, İletişim ve Duygusal Zekâ, (2. Baskı) Yalın Yayınları, 2010, İstanbul. ISBN: 978-9944-313-90-2 
 1. ELT & Linguistics Dictionary. (Completely revised & updated 2nd) Yalın Yayınları, 2013, İstanbul. ISBN: 978-605-4539-38-3 
 1. AVIATIONARY: Aviation Dictionary of Terms and Abbreviations/Havacılık Terimleri ve Kısaltmalar Sözlüğü. Yalın Yayınları, Temmuz 2014, İstanbul. ISBN: 978-605-4539-56-3 
 1. Konuşan Yazılar. Yalın Yayınları, Mayıs 2016, İstanbul. ISBN: 978-605-4539-99-4 
 1. YDS e-YDS YÖKDİL READER (Real Exam Achievement by Developing English Reading), Tuncay Yayıncılık, Temmuz 2018, İstanbul. ISBN: 978-605-68604-0-9 
 1. IELTS READER (Real Exam Achievement by Developing English Reading) Tuncay Yayıncılık, 2018, İstanbul. ISBN: 978-605-68604-1-6 
 1. TOEFL-iBT READER (Real Exam Achievement by Developing English Reading) Tuncay Yayıncılık, 2018, İstanbul. ISBN: 978-605-68604-3-0 
 1. YÖKDİL Sağlık Bilimleri İngilizce – Sınav Hazırlık kitabı, Tuncay Yayıncılık, 2019, İstanbul. ISBN: 978-605-68604-4-7 

6.7 Çeviriler:

 1. Cambridge Learner’s Dictionary, English-Turkish (Türkçe Çevirmen) Cambridge Üniversitesi Yayınları. 2009. CUP. Cambridge. ISBN: 978-0-521-73645
 2. Ahıskalı Türkler (83 dk.) Türkçe-İngilizce alt yazı çevirileri. 2015. Kırgız-Türk Manas Üniversitesi, İletişim Fakültesi RTS Böl. Bişkek-Kırgızistan. 

 

 1. Projeler

Konulu Filmlerle İngilizce Öğretimi. 10 Televizyon  Programı. Program Tasarımcısı ve Moderator. Medya Manas,  Kırgız-Türk Manas Üniversitesi. 2016

  

 1. İdari Görevler

No

Görev Yeri

Görevi

Yıl

1

K.K. Lisan Okulu BILC (Uluslararası Dil Koordinasyon Bürosu)

· Yabancı Dil Akademik Danışmanlık Proje Koordinatörü

1990-1993

2

Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Üniversitesi

· Yüksek Lisans İngilizce Hazırlık Program Danışmanı

1996-1997

3

İstanbul Kültür Üniversitesi

· İngilizce Hazırlık ve Lisans Birim Başkanı

1999-2007

· Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği

1999-2007

· İngilizce Yaz Öğretimi Koordinatörü

2000-2007

· İngilizce Eğitim-Öğretim Eşgüdüm Kurulu Yürütücüsü

2005-2007

4

İstanbul Arel Üniversitesi

· Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü

2007-2009

· İngilizce Hazırlık Program Başkanı

2007-2009

· İngilizce-Türkçe Çevirmenlik Program Başkanı

2007-2009

· Senato Üyeliği

2007-2009

5

İstanbul Aydın Üniversitesi

· Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü

2009-2011

· İngilizce Hazırlık Program Başkanı

2009-2011

· Senato Üyeliği

2009-2011

· Yetkili TOEFL-iBT Test Merkezi Yöneticisi

2010-2011

6

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi

· Genel Sekreter

2012 -2015

7

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi

· Dil Okulu Koordinatörü

2017- 2018

 

 1. Bilimsel Kuruluşlara Üyelikleri
 • City and Guilds Kalite Kontrol Müfettişi, (İngiltere) (2009-2017)
 • Continental Journal of Education Research dergisi editörü
 • LanguageCERT Quality Auditor (Kalite Denetçisi), (İngiltere) (2018 - halen )
 • Donnish Publishing House, Donnish Journal of English and Literature Editörü

 

 1. Ödüller
 • TSK Eğitim/Öğretim Üstün Hizmet Ödülü, 1988, K.K. Lisan Okulu, Ankara
 • TSK Eğitim/Öğretim Üstün Hizmet Ödülü, 1990, K.K. Lisan Okulu, İstanbul
 • Üstün Başarı Diploması ve Ödülü - Savunma Dil Enstitüsü, İleri Yabancı Dil Öğretim Metodolojisi Programı, 1989, San Antonio, ABD

 

 1. Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeyindeki dersler

 

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Teorik   Uygulama

Öğrenci Sayısı

2014-2015

Güz

Dil Öğretim Yöntemleri /Language Teaching Methods

3

0

27

Dilbilime Giriş/Introduction to Linguistics

3

0

13

Bahar

Edebiyat ve Dil Öğretim/Literature and Language Teaching

3

0

15

 

2015-2016

Güz

Dilbilime giriş/Introduction to Linguistics

3

0

27

Dil Öğretim Yöntemleri /Language Teaching Methods

 

2

 

 

0

 

20

2016-2017

 

Güz

Lexicology/Sözcükbilimi

3

0

20

Translation for Law/Hukuk çevirisi

3

0

20

Simultaneous Interpreting II/Simultane Çeviri II

3

0

17

Projects for Translation/Çeviri Projeleri

3

0

18

Dubbing and Subtitling/Seslendirme ve Altyazı çevirileri

3

0

20

On-sight translation/Yerinde Çeviriler

3

0

20

Bahar

Introduction to Interpreting/Yorumlama Çevirisine Giriş

3

0

17

Simultaneous Interpreting I//Simultane çeviri I

3

0

19

Medical Translation/ Tıbbi Çeviri

3

0

21

Technical Translation/Teknik Çeviri

3

0

23

Intercultural Communication/ Kültürlerarası İletişim

3

0

12

Project in Interpreting/Yorumlama Çeviri projesi

3

0

9

2017-2018

Bahar

Intercultural Communication Skill for Translators/Çevirmenler için Kültürlerarası İletişim Becerileri.

3

0

17

 

Güncelleme tarihi: Mart 2019

Tüm hakları saklıdır. Sitedeki bilgi, belge ve resimler kaynak gösterilerek kullanılabilir.

İletişim