“Gelişmekte olan multidisipliner sosyal ve duygusal öğrenme alanı (SDÖ) artık araştırma, uygulama ve politikanın tüm yönlerini içeren kapsamlı ve kesin bir el kitabına sahiptir. Tanınmış editörler ve katkıda bulunanlar, öğrencilerin duygularını yönetme, başkalarına ilgi gösterme, sorumlu kararlar alma ve olumlu ilişkiler kurma becerilerini geliştirmek için tasarlanmış en gelişmiş teknoloji girişim ve önleme programlarını anlatıyor. SDÖ'nün kavramsal ve bilimsel temelleri araştırılıyor ve bunun, çocuklar ile ergenlerin akademik başarısı ve akıl sağlığı ile ilişkisi inceleniyor. Çeşitli eğitim ortamlarında SDÖ programlarının uygulanması ve değerlendirilmesiyle ilgili okul ve bölge düzeyinde liderlik, öğretmen eğitimi ve okul - aile ortaklıkları rollerini de kapsayan sorunlar derinlemesine analiz edilmektedir.” (Kaynak: SDÖ Kitabının arka kapağından alınmıştır)

Sosyal ve Duygusal Öğrenme (SDÖ) El Kitabı, alanında uzman 96 yazarın anaokulundan üniversiteye kadar uzanan eğitimin her kademesinde öğrenciyi, ebeveynleri, öğretmenleri, eğitim uzmanlarını, eğitim yöneticilerini, sosyologları ve psikologları yakından ilgilendiren temel konuları 4 ana başlık altında 37 ayrı konuda ele alan son derce kapsamlı bir çalışmayı içermektedir.

Ülkemizde ilk ve tek olan bu çalışma, İngilizce orijinalinden 14 ay gibi uzun bir sürede Dr. Hidayet Tuncay’ın çevirisiyle, Tuncay Yayıncılık tarafından eğitime katkı sağlaması hedeflenen bir yayını olarak okuyucunun, eğitimin her kademesindeki eğitim uzmanlarının ve alanında uzman araştırmacıların ve öğretim elemanlarının çalışmalarında katkı sağlayacağı düşünülmektedir..

Kitap 640 sayfadan oluşmakta olup, eğitimin her kademesindeki ve öğrenmenin her aşamasındaki Sosyal ve Duygusal Öğrenme bağlamında tüm sorunlar ile birlikte bilimsel, sosyal ve akademik çözümünü kapsamaktadır.

Satın almak için: Tuncay Yayıncılık

 

Tüm hakları saklıdır. Sitedeki bilgi, belge ve resimler kaynak gösterilerek kullanılabilir.

İletişim