A Dictionary of Terms in International Realtions and Political Science / Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimleri Terimler Sözlüğü, 2. baskı için neredeyse tamamen revize edilmiştir. Sözlükte eşdeğer Türkçe / İngilizce anlamları ve tanımlarıyla yaklaşık 4.000 girdi vardır. Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi, Hukuk ve Dışişleri ile ilgili benzer alanlarda çalışanlar ve öğrenciler için hem bir başvuru kaynağı, hem de çevirilerde yardımcı olması düşünülen bir çalışmadır. Her kategorideki tüm kayıtlar, kullanıcılara kolaylık olması için alfabetik sırayla verilmiştir.

Birinci bölümde 2.351 Terim ve İfade verilmiştir. Sözlüğün ikinci kısmında 492 İngilizce isim ve fiil ifadesi Türkçe anlamlarıyla verilmiştir. Üçüncü bölümde 559 Türkçe isim ve fiil ifadesi eşdeğer İngilizce çevirileriyle verilmiştir. Bu bölümdeki tüm girdiler, bu cümleciklerin uzmanlık alanındaki çevirileriyle nasıl kullanılabileceğine vurgu yapıyor. Sözlüğün son kısmı, Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimleri, askeri ve ekonomi alanlarında en yaygın olarak kullanılan 559 akronim ve kısaltmaları kapsıyor. Sözlüğün hazırlanmasında, neredeyse yüz kadar referans ve kaynak taranmış ve başvurular dikkatle seçilmiştir. Bu sözlüğün, Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimleri ve Hukuk bölümlerinin yanı sıra Dışişleri’nde ve uluslararası şirketlerde çalışan tüm araştırmacılara, profesyonellere ve öğrencilere yardımcı olabileceğini içtenlikle umuyoruz.

Bu kitabı satın almak için  tuncayyayinevi.com'u ziyaret edebilirsiniz.

Tüm hakları saklıdır. Sitedeki bilgi, belge ve resimler kaynak gösterilerek kullanılabilir.

İletişim