Bu çalışma iki ana başlıktan oluşmaktadır ve iki temel noktaya dayanmaktadır. İlki, Askerî Görev-Amaçlı Yabancı Dil Eğitimi (AGAYDE), ikincisi ise, yabancı dil öğrenen Askerî Eğitimli Yetişkinler (AEY)dir. Ancak asıl çalışma konumuz daha çok AGAYDE’dir. Bu maksatla AGAYDE’nin tüm yönleriyle ele alınabilmesi için Silâhlı Kuvvetlerdeki yabancı dil eğitimine değinmek yerinde olacaktır.

Bu makaleyi PDF olarak görüntülemek için burayı tıklayınız.

Tüm hakları saklıdır. Sitedeki bilgi, belge ve resimler kaynak gösterilerek kullanılabilir.

İletişim